Clàusula de Consentiment Formulari Web

CLÀUSULA DE CONSENTIMENT FORMULARI WEB – Ver. 1 03-2017

Li informem que les dades personals recaptades mitjançant aquest formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, seran incorporades al fitxer :

1-  [AGENDA, CONTACTOS, TERCEROS, CORREO ELECTRONICO, WEB / NEWSLETTER],  degudament inscrit al Registre General de Protecció de Dades de la  “Agencia Española de Protección de Datos”, del que és responsable  PREVENCONTROL, S.A., [d’ara endavant PREVENCONTROL], amb  domicili social a: C/ Sant Pau, 25 – 08221 TERRASSA, NIF A62071097, Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tom 32.057,  Foli 35, Full B205646, Inscripció 1ra, E-mail info@prevencontrol.com, amb la finalitat d’atendre les seves consultes així com l’enviament d’informació periòdica de les nostres ofertes de productes i serveis, fins i tot per mitjans electrònics.

Si bé  podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça lopd_pc@prevencontrol.net indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ“, o bé en l’opció  corresponent en rebre una comunicació electrònica.

PREVENCONTROL es compromet a utilitzar les dades recaptades mitjançant aquest formulari, únicament per la finalitat esmentada anteriorment.

L’Interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recaptades mitjançant la lectura de la present clàusula.

L’Enviament d’aquest e-mail, implica l’acceptació expressa de les clàusules exposades.

Així mateix, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d’oposició (Drets ARCO), en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD), presentant o enviant una sol·licitud per escrit, dirigida a: C/ Sant Pau, 25 – 08221 TERRASSA, o a través de correu electrònic a lopd_pc@prevencontrol.net i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES“.

En compliment del deure d’informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI), li comuniquem que el gestor de continguts del Lloc Web és PREVENCONTROL propietari d’aquest domini. L’esmentat domini d’Internet smarthealzy.com es troba inscrit al registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a l’apartat habilitat del Lloc Web.tado habilitado del portal Web.

Scroll to top